13.03.2006

Szkolenie dla liderów młodzieżowych powiatu cieszyńskiego w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe 2006 w Liceum Ogólnokształcącym w Skoczowie. Temat szkolenia "Grupa, tworzenie zespołu". Prowadzenie szkolenia Robert Kalisz.

05.03.2006

Szkolenie dla Nieformalnej Grupy Młodzieży z zakresu "Myślenie, tworzenie i zarządzanie projektami". Miejsce: Związek Harcerstwa Polskiego w Cieszynie. Prowadzenie szkolenia Robert Kalisz

03.03.2006

Szkolenie dla liderów młodzieżowych powiatu cieszyńskiego w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe 2006 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie (w szkoleniu uczestniczyła również grupa z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie). Temat szkolenia "Grupa, tworzenie zespołu". Prowadzenie szkolenia Robert Kalisz

27.02.2006

Szkolenie dla liderów młodzieżowych powiatu cieszyńskiego w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe 2006 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle (w szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle). Temat szkolenia "Grupa, tworzenie zespołu". Prowadzenie szkolenia Robert Kalisz

20.02.2006

Szkolenie dla liderów młodzieżowych powiatu cieszyńskiego w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe 2006 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie. Temat szkolenia "Grupa, tworzenie zespołu". Prowadzenie szkolenia Robert Kalisz.

Archiwum: 2003 |  2004 |  2005 |